Europa

Koppeling tussen CO2 en COVID-19 in gesloten ruimtes

Alle onderzoeken hebben aangetoond dat de CO2-concentratie een goede indicator is voor luchtverontreiniging binnenshuis. Zodat de CO2-concentratie het mogelijk maakte om de kwaliteit van de ventilatie van een ruimte te beoordelen.
COVID-19 wordt voornamelijk overgedragen via aerosols (deeltjes in de lucht), veel meer dan door contact met oppervlakken. Aërosoldeeltjes van besmette mensen worden uitgestoten door uitademing, spreken of hoesten. Hoewel het dragen van een masker de circulatie van deze aërosolen vermindert, wordt toch een bepaalde hoeveelheid aërosol in de binnenlucht afgegeven.

De Technische Universiteit van Berlijn (TU Berlin) heeft de directe relatie aangetoond tussen de concentratie van CO2 en de concentratie van aerosolen die mogelijk besmet zijn met COVID-19, in gesloten ruimtes.

De CO2-concentratie, en dus de luchtverontreiniging binnenshuis, houdt rechtstreeks verband met de intensiteit van de menselijke activiteit (aantal mensen, soort activiteit) die daar plaatsvindt en de kwaliteit van de ventilatie.

De volgende grafiek, die de metingen van de Technische Universiteit van Berlijn laat zien, toont de evolutie in de tijd van de concentratie van CO2 en VIRUS, afhankelijk van de kwaliteit van de ventilatie.

relation-co2-covid-aerosols-espaces-fermes

Het is dan ook geen toeval dat de verschillende overheden sterk aanbevelen om tijdens deze periode van de COVID19 pandemie regelmatig te ventileren en te worden uitgerust met een CO2-meetsensor. Ventilatie kan handmatig zijn (open de ramen – creëer tocht met de buitenkant) of mechanisch (door de luchtcirculatie van een ventilatie of airconditioning te vergroten).

Opgemerkt moet worden dat er in de meeste landen al een verordening is die de CO2-concentratie in binnenruimten beperkt, de verhoging van de concentratie beperkt, de ademhalingsproblemen van mensen die risico lopen te beperken en besmetting te verminderen). Deze CO2-concentratiegrens is bijvoorbeeld 950 ppm in België of 1000 ppm in Frankrijk.

Ontdek onze meetsensor voor de binnenluchtkwaliteit:

  • CO2,
  • Temperatuur,
  • Vochtigheid,
  • Lichtsterkte.